9 feb. 2011

Stamningsförbundet + skolan = sant!


Elever som stammar mår sämre än någonsin medan kraven höjs.
Vi behöver er hjälp att uppmärksamma problemet.

Röster om stamning


Under mina år som ledare för barn- och ungdomsläger samt föreläsare på skolor och ivrig chatföljare har jag hört så många skrämmande exempel på de stammande elevernas skoltid att det inte krävs mycket för mig att tända till. 

Jag är helt säker nu på att jag vill ta mitt liv. Jag har ett stort problem som drar ner min livskvalité något enormt och jag har gjort ALLT för förbättra det, men utan resultat. I princip har jag varit olycklig hela mitt liv. Frågan är nu hur man ska gå tillväga. ... Jag stammar så mycket att jag knappt kan prata. Söka, få och klara av ett jobb är helt omöjligt- att leva ett normalt liv är helt omöjligt - att inte ha ångest 24/7 är omöjligt. Jag är säker på att jag inte kommer att få ett bra liv och jag är inte villig att försöka längre.”

” Hej, är en kille på 23 år som stammar hela mitt liv.. är otroligt jobbigt då jag egentligen är ganska utåtriktad och har mycket att säga, allt för många gånger har jag ångest för något som kan hända , det kan hända att jag börjar stamma.”

” Jag är en 20 årig tjej som stammar och har gjort det hela mitt liv. ... Att gång på gång vilja säga något, vilja prata med någon, vilja prata mer med någon men känna att jag inte kan. Känna att orden sätter sig på tvären och inte kommer ut ur munnen på mig... För mig som är en mkt pratglad tjej ... är det otroligt kämpigt att känna att jag inte kan prata i den utsträckning jag verkligen vill. Att jag inte "kan" säga precis det som jag vill säga. ”

”Jag är 22 år och har problem med stamning, … Mitt problem som kommer med detta, är min osäkerhet och att jag tror att jag inte duger till något, bara för att jag inte pratar 100% rent så kommer jag aldrig bli något. Jag hindrar mig själv för att bli den jag verkligen vill vara bara för att jag tror att ingen vill ha någon som stammar... För om inte ens jag vill ha mig själv, varför skulle någon annan vilja det?”

” som jobbigast är det i skolan, vid redovisningar. kommer ihåg hur jobbig skoltiden var Beskrivning: sad

”Jag har varit mobbad sedan 6-års pga, att jag stammar,

”jag vill tala om en sak .fick stå i skamvrån för att jag stammar.läraren har förstört hela mitt liv.”

”När jag började stamma var jag 9 år (ja, så sent). Från och med den dagen begränsades mitt liv. Mina föräldrar ville inte att jag skulle tala offentligt eller ens inför familjen. I skolan fick jag inte svara på frågorna och vid högläsning skrattade alla så det lät jag bli. Lärarna talade om för mig att det inte var någon mening med att jag skulle läsa språk för jag skulle ändå inte komma någon vart med min stamning. De jobb som jag ville ha fick jag inte på grund av min stamning. De betyg som jag ville ha fick jag inte på grund av med stamning. De vänner som jag ville ha fick jag inte på grund av min stamning. Jag tvingades in i en liten ruta och utesluten från samhället. Och jag lät det ske.”


” Jag har en son på sex år som ibland inte vill gå till skolan eller vara med kompisar för att han skäms för att han stammar. På morgonen innan han ska till skolan så kan han ligga och gråta i sängen för att han mår så dåligt över sin stamning.”

” Som lärare upplever jag att unga människor tror alldeles för lite på sig själva idag. Jag har haft två till tre elever som har stammat ganska milt om man får uttrycka det så. Många gånger under en redovisning så kommer dom till mig och säger att dom till redovisa i en mindre grupp eller inte alls. Jag brukar oftast säga att dom får redovisa i en mindre grupp istället. Att säga att dom får hoppa över redovisningen gör det hela sämre bara, man skjuter problemet framför sig istället för att ta uti med det direkt. Min upplevelse är också att dom som stammar är rädd för att bli hånade i en lektionssal när en redovisning intar sin fas. Där har jag som lärare ett stort ansvar att när någon elev börja skrattar eller håna den stammande eleven så måste jag sätta ner foten och tala om att det är fel, så gör man inte.”

” En bra lärare ska styra upp barnen i klassen så att ingen hindrar honom från att svara på frågor, hålla presentationer mm. Det handlar om respekt för olikheter. I klassen finns det säkert också andra barn med hinder t.ex. dyslexi. Låt barnen förstå att stamning är ett liknande hinder, som ingen får skratta eller göra sig lustig kring - någonsin. Uppmuntra också lärarna att då och då dela in klassen i mindre grupper, varierande grupper som i sig skapar samhörighet bland barnen. Ge grupperna olika slags uppdrag (allt i skolan behöver inte handla om muntliga presentationer).”

När man läser dessa urklipp från olika chattat och bloggar, hur kan man då blunda för stammande elever? Hur kan vi fortfarande höra på skolmässor ”vi har inga stammande elever” när 4% av alla barn och 1% av alla vuxna stammar? Eller kommentarer såsom ”jag trodde stamning var utrotad”. Ett förvånansvärt högt antal specialpedagoger och talpedagoger (som ska behandla stammande elever) svarar på frågan hur de behandlar barn som stammar svarar ”vi sjunger med dem”. På min följdfråga hur de ska kunna hålla muntliga redovisningar eller söka jobb tittar de ner i golvet…

Men hur ska pedagogerna veta hur man kan hjälpa stammande elever om inte lärarutbildningen bjuder på kunskap, om de inte får träffa någon som stammar under utbildningen, om det inte finns fortbildning, om SPSM inte har material om stamning och så länge media låter de som stammar framgå som mindre begåvade, skamliga, nervösa, ja, ibland även våldsamma?

En av många sidor som skriver om filmen The King’s Speech och stamning. Och som så många andra skrivs det om filmen så här: ” The king's speech - När Britannia på 1920-talet under kung Georg V regerade vågorna visste kungens undersåtar inte hur han lät. Men de åhörare som hörde prinsen på Wembley i oktober 1925 skulle aldrig glömma det. Prinsen led av svår stamning. Talet var smärtsamt för publiken och ren tortyr för prinsen själv.”

http://www.ka.se/index.cfm?c=95854 inleder med ”Inåtvänd och stammande är han knappast någon publikfriare, misslyckandet blir smärtsamt.

I tidning City 110203 sidan 20 kan man läsa: ” Spela efterbliven på film så kommer priserna regna.”

Det så kallade humorprogrammet HJÄLP! visade inte bara en stammande Robert Gustafsson som dreglar och gör en stammande person till en fullständig idiot, han blir till och med utskälld för j-a hackspett och blir våldsamt insläpad i ett rum, fastbunden och med en supportertuta i munnen får han ”bihålorna ursköljda”. Detta har lett till att eleverna härmat honom med ett liknande beteende.

Lägg sedan på detta:

Elevers krav i skolan

Läser man t ex betygskriterierna för svenska A kan man läsa följande
Mål: ” kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare”.
Kriterier för betyget godkänt : ” Eleven formulerar sig sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella sammanhang med hänsyn till mottagaren.
Eleven håller korta muntliga anföranden inför grupp, deltar i samtal och diskussioner, följer grundläggande regler och bemödar sig om att bli förstådd.
Kriterier för betyget väl godkänt : ” Eleven argumenterar konstruktivt i gruppdiskussioner och håller intresseväckande och väl disponerade anföranden inför grupp.”

Då förstår man hur stor roll skolan spelar i den stammande elevens utveckling, chanser att uppnå rättvisa betyg, anti-mobbning och framtidsplaner.

Lärarens roll är tydlig


Grundskola Kursplan för svenska: Ämnets syfte och roll i utbildningen
"Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Ämnet skall ge läs-, film- och teaterupplevelser och tillfällen att utbyta erfarenheter kring dessa.
Språket och litteraturen har stor betydelse för den personliga identiteten. Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och skrift."
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.
Mål: – utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,

Skolan har grundkunskap, fortbildning och material om dyslexi, ADHD mm. Varför blundar alla när det gäller stamning? Om en elev knappt kan säga sitt eget namn, varför ska den då bli tvungen att hålla muntliga redovisningar, utan minsta anpassningar? Låter man en rullstolsbunden elev gå uppför trappan? Eller ger man en synskadad elev en vanlig lärobok? Varför denna diskriminering när det gäller stamning?

Det är dags för skolan att ta sitt ansvar.


·         - Se på filmen The King’s speech (med hela 12 Oscars nomineringar!), gärna med skolan***.
·         - Ta (sedan) in någon från en av våra 17 lokalföreningar för att prata om stamning, för personalen och för eleverna.
·         - Kräv material och annan utbildning kring stamning. Ställ krav på SPSM.
·         - Anpassa lektionen med hjälp av den stammande eleven. Fråga gärna eleven hur.
·         - Kom till Stamningsförbundets monter på skolmässor.
·         - Stöd oss för att hjälpa oss att göra vår röst hörd och ge oss möjlighet att hjälpa er och era elever.

För mer förslag och information om stamning, hur ni kan hjälpa stammande elever, vad Stamningsförbundet kan göra för er och var stammande elever och deras föräldrar kan få hjälp och kompisar, kontakta Stamningsförbundet.

2 kommentarer:

  1. Gud, jag grät när jag läste klippen från vad folk har skrivit. Jag är glad att jag har haft vänner och familj som har stöttat min stamning och peppat mig. Dock har jag ändå blivit mobbad i skolan, både på låg-mellan-och högstadiet, och det har satt sina spår. Men jag är på väg till toppen nu :)

    SvaraRadera
  2. Så skönt att höra att det går bra för dig, Pauline, trots allt. Starkt jobbat!

    Men skolan har mycket kvar att lära sig. Det krävs så lite för att man ska må bättre... Jag har skrivit till alla skoltidningar. Men ingen vill ta upp det. Men skam den som ger sig. :-)

    SvaraRadera