1 feb. 2011

DU kan göra skillnaden

Tidigare publicerad 16 sept 2005

Sitter just nu och läser nyheter från regeringens websida som jag prenumererar på. Mycket ointressant för det mesta, men ibland stöter man på något som man kan reagera på. T ex så läste jag om ett uttalande som utbildningsministern gjorde om en satsning på elever som inte har betyg när de går ut ur skolan. Man tänker då oftast på elever som inte orkar studera. Ibland även på elever med läs- och skrivsvårigheter. Men vem tänker på elever som stammar, som inte blir bedömda utefter sin kunskap, men utefter sitt tal? Tank bara på muntliga redovisningar, muntliga prov, grupparbeten där man måste kämpa för att få sin röst hörd, lärarna som inte förstår vad stamning innebär. 

På regeringens hemsida www.regeringen.se hittar du alla mailadresser till våra beslutsfattare. Gör som jag och skriv! Det behöver inte vara något långt och officiellt brev, utan det kan vara några rader. Ju fler som berättar om vår och våra barns problematik, ju större chans att vi blir uppmärksammade och att man ar hänsyn till våra problem, och naturligtvis även våra möjligheter! 
 
Du behöver inte kunna Fader Vår för att be till Gud. Du behöver inte vara politiker för att uppvakta politikerna. Du behöver inte vara författare för att kunna skriva ett brev. DU KAN GÖRA SKILLNADEN!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar